liczba odwiedzin: 583 076  
ostatnie wydarzenia...
listopad
Koło informatyczno-historyczne: "Historia może być przygodą"
listopad
Dzień Zdrowego Żywienia
listopad
Warsztaty BioCentrum Edukacji Naukowej
listopad
Patriotyczna uroczystość w naszej szkole
październik
Wycieczka do Chorzowa - Innowacja PrzyrodaPlus
październik
Warsztat geologiczny dla klasy 2A
październik
Ślubowanie klas pierwszych
wrzesień
Wom w piłce nożnej dziewcząt - Gimnazjum nr 39 na 5!
Gimnazjum nr 39
ul. Hoża 11/15,
00-528 Warszawa
tel. 22 628 50 18
fax 22 629 66 57
e-mail: gim39@gim39.pl


zobacz w google maps
DYREKCJA
Dyrektor szkoły
Ewa Soszyńska
tel.: 22 628 50 18
dyrektor@gim39.pl
sekretariat
Justyna Schirmeisen
Sekretarz Szkoły
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek    8.00 - 16.00
środa    8.00 - 16.00
czwartek   8.00 - 16.00*
piątek    7.30 - 15.30 
dzień bez interesanta

*W dniach zebrań rodziców 
sekretariat czynny
w godz. 11.00 - 19.00

tel.: 22 628 50 18
sekretariat@gim39.pl
kierownik gospodarczy
Janusz Lewicki
tel.: 22 628 50 18 w.24
administracja@gim39.pl
pedagog
Katarzyna Tymińska
poniedziałek 8.00 - 13.00
wtorek    8.00 - 12.30
czwartek  12.30 - 16.30
ktyminska@gim39.pl
Małgorzata Majchrzak
wtorek  10:30 - 13:30
środa   8:00 - 12:30
piątek  8:00 - 13:00
informacje szczegółowe »
psycholog
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11
Al. Jerozolimskie 30 lok. 5
Joanna Żewakowska
Dyżury w szkole:
wtorek 9:00 - 12:00
rada rodziców
Radosław Czapla - przewodniczący

Piotr Halski - zastępca

Monika Ziemichód - sekretarz

Elżbieta Wojciechowska - skarbnik

Numer konta Rady Rodziców:

Rada Rodziców
Gimnazjum nr 39
im. Agaty Mróz-Olszewskiej,
ul. Hoża 11/15,
00-528 Warszawa

19 1090 2590 0000 0001 3162 7588

W tytule wpłaty prosimy
o podanie:
darowizna na rzecz rady Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa

Jednocześnie informujemy, że wpłat gotówkowych można dokonać w sekretariacie.

Bardzo liczymy na zrozumienie i współpracę z Państwa strony w tej kwestii.

Serdecznie dziękujemy !
informacje
Próbny egzamin gimnazjalny
W dniach 8 - 9 - 10 grudnia 2015r. uczniowie klas III będą pisać próbny egzamin gimnazjalny.
terminarz roku szkolnego 2015/2016
23-12-2015
31-12-2015
Zimowa przerwa świąteczna
01-01-2016Nowy Rok
06-01-2016Święto Trzech Króli
01-02-2016
14-02-2016
Ferie zimowe
12-03-2016Prezentacja Szkoły - Dzień Otwarty dla kandydatów
24-03-2016
29-03-2016
Wiosenna przerwa świąteczna
18-04-2016egzamin gimnazjalny
część humanistyczna
19-04-2016egzamin gimnazjalny
część matematyczno-przyrodnicza
20-04-2016egzamin gimnazjalny
część językowa
03-05-2016Święto Konstytucji 3 Maja
26-05-2016Boże Ciało
24-06-2016Zakończenie roku szkolnego 2015/2016
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 5 października 2010r,
zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. Nr 186 poz. 1245), w których szkoła zapewnia opiekę (dyżury nauczycieli)
02-05-2016dzień wolny od zajęć dydaktycznych
27-05-2016dzień wolny od zajęć dydaktycznych
ZEBRANIA Z RODZICAMI
17-12-2015Informacja dot. przewidywanych ocen za I półrocze
28-01-2016Podsumowanie wyników nauczania za I półrocze
25-02-2016Zebranie informacyjne dla kandydatów do Gimnazjum
17-03-2016Dzień Otwarty
19-03-2016DZIEŃ OTWARTY - prezentacja szkoły - spotkanie z kandydatami do Gimnazjum
19-05-2016Informacja dot.przewidywanych ocen końcoworocznych
kalendarium
o szkole...
Z uczniami pracuje dobrze przygotowana oraz doświadczona kadra pedagogiczna.

Gimnazjum nr 39 jest placówką, w której panuje życzliwa, miła i sympatyczna atmosfera, a uczniowie czują się bezpiecznie.

czytaj więcej »»»

dokumenty statutowe
dokumenty szkolne
doradztwo zawodowe
innowacje pedagogiczne
e-Dziennikarz
Zajęcia służą poznawaniu tajników pracy dziennikarskiej oraz komunikacji interpersonalnej. Pozwalają na rozwijanie zainteresowań i zdolności pracy z zakresu dziennikarstwa prasowego (redagowanie gazetki szkolnej), a także dziennikarstwa internetowego (uczestnictwo w forach dyskusyjnych, korzystanie z serwisów agencji informacyjnych, tworzenie bloga). Wspólnie spędzony czas to nie tylko aktywizacja uczniów, ale również kształtowanie osobowości i budowanie relacji z rówieśnikami.
My English
W ramach zajęć dodatkowych objętych innowacją przewidziana jest realizacja materiału pozapodręcznikowego obejmująca zintegrowane nauczanie wszystkich umiejętności tj. gramatyki, użycia języka, czytania ze zrozumieniem, słuchania i pisania, jak również wykorzystaniu źródeł multimedialnych z naciskiem na konwersację i poszerzenie wiedzy o elementy kulturoznawcze (wiedza o krajach anglojęzycznych).
e-Matematyka
Zajęcia matematyczno-informatyczne mają na celu rozwijanie zainteresowań, sprawności logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej i wiedzy informatycznej. Uczniowie mogą nabyć umiejętności dostrzegania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, a także twórczego myślenia i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem technik matematyczno-informatycznych.
PrzyrodaPlus
Innowacja ma na celu rozbudzanie lub poszerzanie zainteresowań przyrodniczych wśród uczniów gimnazjum, pomoc w organizacji ciekawych zajęć przyrodniczych dla grup pod opieką nauczyciela . Podstawowym założeniem jest umożliwienie nauki pracy metodą naukową IBSE, ćwiczenie umiejętności krytycznego podejścia do informacji, pracy w zespole, komunikowania swoich potrzeb, pomysłów oraz formułowania wniosków. Uczeń będzie także ćwiczył praktyczne zastosowania umiejętności korzystania z TIK, umiejętności matematyczne i wypowiedzi.
certyfikaty
polecamy...


dziękujemy naszym sponsorom

Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej
ul. Hoża 11/15 00-528 Warszawa
tel. 22 628 50 18, fax 22 629 66 57 e-mail: gim39@gim39.pl